Odgoj za humanost od malih nogu

Hrvatski Crveni križ od 2001. godine uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja sustavno
provodi edukacije iz područja “Humanih vrednota” – programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava.
“Humane vrednote” – odgoj za humanost, Istraživanje humanitarnog prava, Prevencija trgovanja
ljudima, Solidarnost i Volonterizam 2011. godine postali su obvezni moduli Kurikuluma građanskog
odgoja i obrazovanja.

Hrvatski Crveni križ kao nositelj humanitarnog odgoja učenika u školama, pripremio je priručnik
“Odgoj za humanost od malih nogu” u namjeri da humanitarni odgoj, a koji se provodi u okviru
kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, prilagodi za predškolsko obrazovanje.

Program “Odgoj za humanost od malih nogu” omogućava djeci rane i predškolske dobi stjecanje
odgoja za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Program se sastoji od četiri dijela: Humane vrednote,
Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije.

Priručnik je namijenjen volonterima Hrvatskog Crvenog križa, roditeljima te stručnjacima koji rade
s djecom. U cijelosti ili pojedine dijelove mogu koristiti i drugi naši suradnici, a posebno voditelji
klubova mladih Hrvatskog Crvenog križa (MHCK) organiziranih pri gradskim društvima Hrvatskog
Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ trenutno broji 52 kluba mladih s namjerom pokretanja klubova u
gradovima u kojima još nisu osnovani. Volonteri organizirani pri klubovima mladih, nakon završene
edukacije programa “Odgoj za humanost od malih nogu” imat će mogućnost provoditi program pri
klubovima te na taj način obuhvatiti djecu koja su izvan odgojno-obrazovnog sustava i inače nisu u
prilici sudjelovati u aktivnostima dostupnima djeci obuhvaćenima sustavom.

Također, u suradnji i uz pristanak odgojno-obrazovnih institucija za djecu rane i predškolske dobi,
volonteri će program provoditi i u vrtićima te time doprinijeti naporima institucija u odgoju i
obrazovanju djece za humaniji, zdraviji i sigurniji život pružajući im podršku u njihovom radu. Priručnik
će biti dostupan svim društvima Hrvatskog Crvenog križa kao i drugim relevantnim organizacijama
i institucijama koje će nakon edukacije biti u mogućnosti provoditi program. Namjera je Hrvatskog
Crvenog križa da program “Odgoj za humanost od malih nogu” u budućnosti postane jedna od tradicionalnih volonterskih aktivnosti društava Crvenog križa u cijeloj Hrvatskoj.

Ovim priručnikom Hrvatski Crveni križ pruža pomoć u obrazovanju djece u socio-emocionalnom
i spoznajnom području. Implementacijom predloženih vježbi doći će do sustavnog razvijanja
kompetencija djece od najranije dobi. Poučavanje djece vrlo je složen i odgovoran posao, a ovaj
priručnik služit će kao koristan i inspirativan instrument za razvoj i osmišljavanje drugih radionica i
vježbi iz navedenih područja.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Slatina program provodi u dječjem vrtiću Zeko Slatina.

Koordinator programa je Luka Matić.